Skip to main content

Výběrové řízení UV/VIS spektrometr

 

MedChemBio vyhlásilo výběrové řízení na dodávku UV/VIS spektrometru.

Předmětem zakázky je dodávka dvoupaprskového UV/VIS spektrometru pro měření kapalných vzorků za různých teplot pracující v rozsahu vlnových délek 190-900 nm nebo širším. Přístroj je určen pro biochemické aplikace, zejména měření Tm DNA, enzymatické kinetiky a analýzy proteinů.

Bližší informace lze získat v Obchodním věstníku či vyžádat přímo u MedChemBioProjekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk