Skip to main content

Naše služby

Laboratoř MedChemBio

Laboratoř poskytuje služby v oblasti kontroly jakosti léčivých přípravků, účinných látek, výchozích surovin a meziproduktů. Laboratoř MedChemBio je zaměřena především na provádění validací analytických metod včetně zpracování příslušné validační dokumentace.LAB

Stávající vybavení laboratoře umožňuje provádět běžné i speciální fyzikálně–chemické analýzy, především kapalinovou chromatografii, dále pak infračervenou spektroskopii, titrace a celou další škálu analytických stanovení. V laboratoři MedChemBio jsou zaměstnáni pracovníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací v režimu správné výrobní praxe ve farmaceutickém průmyslu.

Laboratoř disponuje povolením Ministerstva zdravotnictví ČR pro zacházení s prekursory návykových látek.

Přehled služeb nabízených laboratoří MedChemBio:

 

  • analýzy na HPLC
  • degradační studie vzorku/roztoků analytu
  • měření na IR spektrofotometru
  • stanovení vody dle K.F.
  • potenciometrické titrace
  • měření pH/konduktivity
  • další běžná laboratorní měření

 Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk