Skip to main content


O klastru MedChemBio

Klastr MedChemBio si klade za cíl pomáhat rozvoji medicinální chemie a chemické biologie. Konkrétním cílem klastru je vytvoření platformy pro výměnu informací, propagace medicinální chemie a chemické biologie ve společnosti, rozvoj konkrétních projektů na rozhraní mezi vědou a průmyslem, rozvoj malých a středních podniků v oblasti vývoje nových léčiv a nových diagnostických přístupů a také komunikace mezi českými a evropskými subjekty v dané oblasti.

Více informací

Členové klastru MedChemBio

Všichni členové

Za finanční podpory

Aktuality

archiv


Jsme členy

Národní klastrová asociace
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk