Skip to main content

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR. V.v.i.

Popis a poslání

Ústav provádí základní výzkum v organické chemii, biochemii a souvisejících disciplínách a především se soustředí na aplikace v lékařství a životním prostředí. Posláním ústavu je nezávislý základní výzkum (s cílem získávání nových vědomostí) v organické chemii a biochemii a molekulárně orientovaných disciplínách souvisejících s organickou chemií a biochemií se silným důrazem na využití výsledků v praxi.

 

Oblasti

výzkumu

  • Bioorganická a lékařská chemie
  • Biochemie a molekulární biologie
  • Organická syntéza
  • Chemie přírodních produktů
  • Spektroskopie a fyzikální organická chemie
  • Výpočetní chemie

 

Vynikající

kvalita

výzkumu

vede

k vynikající

kvalitě

v transferu

technologií

Během téměř 60 let existence ústavu byla řada projektů úspěšně převedena ze základního výzkumu do komerční praxe. Příkladem je níže uvedený diagram obsahující rovněž nejúspěšnější objev nových antivirálních léků z laboratoře prof. Antonína Holého vyvinutých dlouhodobým partnerem – biotechnologickou společností z USA Gilead Sciences.

 

Zájem

o spolupráci

Ústav neustále vyvíjí nové molekuly, nové přístupy v mnoha oblastech výzkumu a s radostí navazuje nové spolupráce s komerčními partnery. Transfer technologií organizuje naše dceřiná společnost IOCB TTO s.r.o., www.iocb-tto.cz nebo info@iocb-tto.czProjekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk