Skip to main content

TransMedChem

Propojení pracovišť v oblasti translační medicíny a medicinální chemie v ČR reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0015

 

TransMedChem

Na přelomu dubna a května letošního roku bylo Sekcí řízení Operačních programů EU MŠMT vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na projekt Propojení pracovišť v oblasti translační medicíny a medicinální chemie – TransMedChem.

Žádost připravovaná řešitelským kolektivem Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a jejím partnerem – zájmovým sdružením právnických osob MedChemBio - byla úspěšná v rámci 17. Výzvy prioritní osy 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt, jehož realizace byla zahájena v červnu letošního roku, je zaměřený na vytvoření podmínek pro přenos odborných znalostí a zkušeností mezi institucemi akademického i komerčního sektoru, zabývajícími se výzkumem a vývojem v oblasti medicinální chemie a translační medicíny a pro jejich integraci směrem ke společným projektům.

Projekt je zaměřen na vzájemné propojení mezi výzkumnými pracovníky Ústavu molekulární a translační medicíny, vznikající v rámci projektu s názvem Biomedreg a jinými vědeckými a výzkumnými institucemi a na zvýšení a posílení jejich odborných a jazykových dovedností.

Projekt je zaměřen i na skupinu budoucích výzkumných pracovníků z řad pregraduálních i postgraduálních studentů, u nichž je kladen důraz především na posílení praktických dovedností, které získají prostřednictvím tuzemských i zahraničních odborných stáží a účastí na odborných seminářích a na využívání odborné anglické terminologie v praxi prostřednictvím znalostí získaných v rámci odborných jazykových kurzů.

Projekt počítá i se zapojením významných výzkumných institucí v České republice i zahraničí, jejichž bohaté zkušenosti z oblasti implementace moderních technologií a oblasti řízení výzkumu a vývoje budou využity pro realizaci efektivní formy spolupráce s Ústavem molekulární a translační medicíny.

Projekt je také součástí Integrovaného plánu rozvoje města „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“.

Více informací o projektu najdete na www.transmedchem.upol.czProjekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk