Skip to main content

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka

Společnost Shimadzu nabízí řešení pro analytické přístrojové vybavení a lékařskou technologii s širokým spektrem produktů, softwarových řešení a zákaznickými službami. Široká přímá síť obchodních zastoupení téměř ve všech zemích Evropy včetně České republiky zaručuje mezinárodní a regionální služby a technickou podporu. Naším společným cílem je nacházení nejlepších řešení pro výzkum, vývoj i aplikace.

Analytické a měřicí technologie vyvíjené společností Shimadzu lze ve zkratce nazvat „technologií pro vědu“. Naše špičkové, náročné produkty zahrnují chromatografy, systémy pro analýzu absorpce světla a systémy pro analýzu složení a povrchu. Poskytujeme také široké spektrum analytických nástrojů, které jsou nepostradatelné pro výzkum, vývoj a kontrolu jakosti v řadě oblastí, včetně vývoje nových léků. V oboru primárních nástrojů, jako jsou kapalinové chromatografy a plynové chromatografické hmotnostní spektrometry, jsme aktivně zařadili technologii, která odpovídá nejnovějším potřebám celosvětového trhu a oblastem biověd. Proto předpokládáme trvalý budoucí růst těchto důležitých trhů.

Shimadzu rovněž nabízí široké spektrum vysoce přesné testovací a měřicí technologie, která má zásadní význam pro vývoj produktů. Naše vysoce přesné měřicí nástroje jsou považovány za klíčovou technologii 21. století a zahrnují vybavení pro vyhodnocování fyzikálních vlastností, nedestruktivní kontroly a environmentální měření.

 

Produkty:

Chromatografie - HPLC, GC - modulární a rutinní, software Hmotnostní spektrometrie - LCMS (rutinní jednoduchý kvadrupól, tandemový
kvadrupól, ITTOF), GCMS
Spektro- UWIS, UWIS-NIR, FTIR (NIR a FIR), AAS, ICP, XRF-vše v několika modelech včetně SW
Celkové parametry - TOC, TN - laboratorní i online
Biotechnologie - MALDI TOF, chemická tiskárna, mikročipový elektroforézní systém, BioSpecNano
Testovací stroje - univerzální testovací stroje, zařízení pro testování tvrdosti, analyzátory velikosti částicProjekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk