Skip to main content

SciTech spol. s.r.o.

SciTech s r.o. byla založena v roce 1991 jako obchodní středisko, spin-off z akademického světa a organizace pro transfer technologií. Od počátku k jejím hlavním cílům patřila vlastní vědecká a výzkumná činnost, podpora vědeckovýzkumných a odborných organizací, jako je Česká společnost chemická, i.a.

 

VÝZKUM

SciTech provádí výzkum převážně v oblasti bioracionální ochrany proti lesním škůdcům ve spolupráci s ICT Praha a lesní společností LES CR Vrané nad Vltavou. SciTech se s Univerzitou Palackého Olomouc, OlChemIm s.r.o. a dalšími účastnila projektu klastru MedChemBio.

 

VÝROBA

SciTech je jedním z největších výrobců a vývojářů feromonové ochrany pro monitorování a regulaci lesních škůdců, zejména kůrovce.

 

OBCHOD

A SLUŽBY

SciTech vyváží a dováží specializované výzkumné a vědecké vybavení a v České republice je (v mnoha případech výhradním) distributorem či prodejcem společností jako Vacuubrand GmbH Wertheim (laboratorní vakuová technologie), Rudolph Research Analytical Hackettstown, NJ (polarimetry, sacharimetry, refraktometry, měřiče hustoty), SGE Analytical Science Pty Ltd Ringwood Victoria (produkty pro analytický výzkum) a mnohých dalších. Společnost SciTech rovněž dováží a vyváží jedinečné, vysoce specializované vědecké vybavení podle potřeb zákazníka. Zvláštní službou, kterou SciTech poskytuje, je VALIDACE a SCHVÁLENÍ produktů pro analytickou chemii. SciTech je registrována u Českého metrologického institutu a má ověřitelné oprávnění pro provádění uvedených měření od několika společností.

 

VĚDECKÝ

SOFTWARE

A DATABÁZE

SciTech je v některých případech prodejcem a distributorem vědeckého softwaru pro celou střední a východní Evropu společností ACD/Labs Toronto, CambridgeSoft Cambridge, Hyperchem Gainsville, Gaussian Wallingford, Reuters Thomson [ISI] Carlsbad, Wavefunction Irvine a mnohých dalších.Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk