Skip to main content

Pracoviště pro syntézu, izolaci a výrobu chemických sloučenin

Image removed.

Projekt je zaměřen na výzkum nových syntetických postupů pro přípravu a izolaci komerčně zajímavých chemických sloučenin a postupů umožňujících převod laboratorní syntézy do poloprovozního měřítka, dále se zabývá nabízením služeb týkajících se predikování vlastností látek a návrhem struktur vhodných pro požadované aplikace.

V oblasti syntézy se jedná o laboratorní přípravu nových produktů, které v sobě skrývají komerční potenciál, tak o látky, které na trhu již existují, ale jejich současný způsob přípravy je komplikovaný nebo z pohledu ekonomického či na základě regulačních nařízení silně omezující. Projekt zahrnuje nabídku syntézy organických sloučenin ve čtvrtprovozním měřítku, čímž bude vytvořena možnost dostupnosti rozličných intermediátů pro nejrůznější aplikace.

Image removed.

K dispozici je rovněž sofistikované vybavení pro separaci látek z nejrůznějších směsí, jejich izolaci, identifikaci a stanovení zastoupení jednotlivých složek. To mohou členové klastru využít k analýze materiálů, se kterými pracují v oblasti výzkumné či obchodní.

Členové klastru mohou rovněž využívat znalostí členů projektu ke konzultacím o perspektivě vývoje či zavádění nových chemických výrobků na trh, což by mělo zefektivnit jejich činnost a lépe zacílit na portfolio svých produktů a aktivit.

Image removed.

Na projektu se budou podílet instituce, které mají dlouholeté zkušenosti v oblasti syntézy organických látek v laboratorním i provozním měřítku, jakož i v obchodní činnosti.

Řešení projektu má za cíl poskytnout členům klastru kvalitní a cenově dostupné zázemí pro syntézu, izolaci a komercionalizaci organických sloučenin.Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk