Skip to main content

Pracoviště pro molekulární diagnostiku

Cílem projektu je podpořit výzkumné aktivity členů klastru při výzkumu a vývoji molekulárních diagnostik na bázi polymerázové řetězové reakce v reálném čase a proteomiky. Tyto diagnostika v dnešní době pronikají do rutinní diagnostické praxe v oblasti nádorových, infekčních a dalších onemocnění. Z těchto důvodů se trh s diagnostiky stává mimořádně zajímavou oblastí biofarmaceutického průmyslu, která je regulačně výrazně jednodušší než oblast farmaceutik. Pracoviště se zaměří na studium, výzkum a vývoj molekulárních diagnostik, zejména v oblasti nádorových onemocnění. Zavede příslušné metody počínaje přípravou vzorků, konče kvalitativním nebo kvantitativním vyhodnocením amplifikační reakce a hmotnostně spektrometrickou analýzou technikou LC-MALDI.

Image removed. Image removed. Image removed. Image removed.Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk