Skip to main content

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum, zákaznické úpravy a analýzy pro společnosti

Kontaktním místem pro spolupráci se společnostmi je kancelář pro transfer technologií ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci.

I vaše společnost může využít špičkové vybavení a know-how Univerzity Palackého. Připravíme nabídku a později i smlouvu mezi Vámi a oddělením univerzity. Dále budeme dohlížet na řádné provádění Vašeho projektu.

Jakmile od Vás obdržíme žádost o měření či výzkum, naši konzultanti se spojí s příslušným oddělením univerzity. Uspořádají první setkání a mohou Vám pomoci s prováděním smlouvy. Po celou dobu trvání projektu Vám mohou být nápomocni při jeho řízení nebo řešení problémů, které se mohou objevit.

Univerzita Palackého je schopna zajistit vysoce kvalitní výsledek za velmi zajímavé ceny. Neváhejte a obraťte se na nás.

 

Hlavní

laboratoře

a oddělení:

  • Laboratoř buněčných kultur
  • Centrum výzkumu nanomateriálů
  • Laboratoř optiky
  • Laboratoř růstových regulátorů
  • BIOMEDREG - Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje
  • Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
  • Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů


Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk