Skip to main content

Nadace pro výzkum rakoviny

Tato nadace byla založena ve městě Olomouci v roce 1997. Pomáhá financovat výzkum nových protinádorových léků a diagnostiky rakoviny v Laboratoři experimentální medicíny při Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Vědecká činnost nadace se provádí v Laboratoři experimentální medicíny a je podporována Akademií věd České republiky a Univerzitou Palackého v Olomouci.
Od roku 2001 nadace pořádá společenské události pro své partnery a širokou veřejnost.
Výtěžek z těchto událostí plyne na účet nadace „Rakovina věc veřejná“.

 

Poslání

nadace

  • Nadace „Rakovina věc veřejná“ se soustředí na podporu těchto oblastí:
  • výzkum a vývoj nových protinádorových léků
  • prediktivní a experimentální onkologie
  • diagnostika a léčba zhoubných nádorů
  • příprava a další vzdělávání odborníků (postgraduální studia)
  • pomoc dětem s hemato-onkologickými onemocněními ve spolupráci se sdružením ŠANCE
  • šíření informací o rakovině, prevenci a podpoře zdravého životního stylu
  • publikační činnost

 

Úspěchy

nadace

Laboratoř experimentální medicíny v Olomouci, kterou nadace podporuje, má nejlepší výsledky ve výzkumu protinádorových léků a diagnostice onkologických nádorů v České republice. Statistiky jsou obzvlášť příznivé pro genetické vyšetření pacientů s rakovinou prsu. Jako první laboratoř na Moravě získala mezinárodní akreditaci od Českého institutu pro akreditaci. Je to jediná laboratoř v České republice, kde se provádí diagnostika genetických modifikací rakoviny plic. Tato metoda genetického vyšetření byla poprvé zavedena do klinické praxe v USA v roce 2005 a - zhruba ve stejné době - i v naší laboratoři. Aktivně spolupracuje s podobnými laboratořemi a univerzitními výzkumnými týmy v Evropě a v USA.

 

Naše

vize

Stát se nejdůležitější nadací v oblasti prevence a léčby rakoviny v České republice.
Ve spolupráci s mediálními partnery zvýšit viditelnost nadace a povědomí veřejnosti o této důležité oblasti. Sjednocovat činnost špičkových profesionálních laboratoří a oddělení zaměřených na boj s onkologickými onemocněními. Vybudovat špičkové diagnostické a onkologické centrum v Olomouci.Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk