Skip to main content

IntellMed, s.r.o.

IntellMed, s. r. o. (www.intellmed.eu) byla založena 23. 10. 2006 jako zaměstnanecká spin-off společnost zaměstnanců Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a kvalifikovaných manažerů se zkušenostmi v distribuci genetických diagnostik. Hlavní aktivitou společnosti je výroba a distribuce diagnostických reagencií určených pro pracoviště molekulární biologie a cytogenetiky.

V současnosti IntellMed s.r.o. vlastní dvě provozovny – v Praze a Olomouci.

IntellMed, s. r. o. se specializuje na výzkum, vývoj a produkci ověřených místně specifických a alfa satelitních přímo značených sond pro použití ve fluorescenční in situ hybridizaci (FISH). Kromě toho se soustředíme na výrobu dalších produktů, zejména v oblasti molekulární genetiky (detekce cirkulujících nádorových buněk, diagnostické kity pro stanovení orogenních mutací, produkty pro PCR analýzu aj).

Našim cílem je nabídnout cílovým zákazníkům kvalitní výrobky za přijatelnou cenu.

Vývojovým záměrem naší firmy je v budoucnu rozšířit nabídku nejen o další diagnostika a bioreagencie, ale i další služby a výrobky dle přání a poptávky ze strany zákazníků.

IntellMed s.r.o. je certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001:2008.

 

Hlavní

činnosti

 • Výzkum a vývoj diagnostických, prognostických a prediktivních biomarkerů
 • Výroba a prodej činidel pro diagnostiku a výzkum v molekulární genetice
 • Výzkum a vývoj nových diagnostických sad podle potřeb zákazníků
 • Výroba a prodej cytogenetických FISH sond
 • Konstrukce nových cytogenetických FISH sond
 • Poradenství a služby v molekulární genetice a cytogenetice

 

Naše

zásady

 • Špičková vědecká odbornost
 • Neustálá inovace
 • Ohled na klinické potřeby
 • Kvalita potvrzená klinickými laboratořemi a výzkumnými studiemi
 • Výzkum a vývoj podle potřeb zákazníků
 • Pozitivní motivace
 • Konkurenční náklady


Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk