Skip to main content

II. seminář klastru z cyklu Quo vadis medicinal chemistry?

V přednáškovém sále ÚOCHB AV ČR, v. v. i., Flemingovo nám. 2, Praha se dne 22. června 2010 od 9.30 hodin uskuteční další ze seminářů klastru MedChemBio.

Přednášky budou zaměřeny na modifikace DNA, opravy DNA a další moderní aspekty v této oblasti, na programu bude i přednáška zaměřená na transfer technologií.

Účast na semináři je bezplatná. Registrace od 9.00 hodin.Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk