Skip to main content

FARMAK, a.s.

FARMAK je celosvětově působící česká farmaceutická a chemická společnost, která se zaměřuje na vývoj, výrobu a prodej léčivých látek, jejich meziproduktů a chemických specialit.

Výrobní prostory jsou pravidelně kontrolovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a dosahují nejvyšší úrovně požadavků správné výrobní praxe (SVP, cGMP).

Víceúčelová zařízení FARMAKu umožňují výrobu léčivých látek a jejich intermediátů od stovky gramů po mnohatunová množství v podmínkách SVP. FARMAK je oprávněn zacházet s vysoce toxickými a karcinogenními látkami. Pro kritické kroky výroby léčivých látek jsou k dispozici kontrolované prostory třídy C a třídy D.

FARMAK má k dispozici a nabízí:

  • služby výzkumu a vývoje
  • SVP kilo-lab
  • výroby v poloprovozním a provozním měřítku (oboje splňující SVP)
  • zakázkovou výrobu léčivých látek a meziproduktů
  • přípravu dokumentace (DMF/CTD, CEP/COS)
  • certifikaci (GMP, FDA, ISO 9001, ISO 14001)


Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk