Skip to main content

Elektronická terminologická databáze a systém zpracovávání překladů

Image removed.

Během tří let vytvoří klastr specializovanou jazykovou databázi a zformuje skupinu odborných konzultantů.

Vypracuje a zavede systém pro řízení efektivity a kvality zpracovávané dokumentace (autor > manager > překladatel > korektor > konzultant/validátor > DTP).

Databázi klastr MedChemBio v různých formách uplatní na trhu.

Jednotliví členové klastru budou moci databázi i softwarové vybavení využívat pro překlady vlastními silami i pro zadání závazné terminologie pro externě zpracovávané překlady. Budou to překlady grantových aplikací, výrobní dokumentace, produktové dokumentace (data sheets), odborných článků a sdělení, webových stránek, reklamních materiálů a dalších odborných publikací vydávaných s podporou klastru. Efektivně spolupracující validátoři, konzultanti a překladatelé využívající software specializovaný na správu terminologie a udržení konzistentnosti překladu docílí nesrovnatelně vyšší kvality překladů oproti překladům zpracovávaným běžným způsobem.Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk