Skip to main content

Dodatečné informace UV/VIS SPEKTROMETR

Dotaz č. 1

Prosím o upřesnění počtu vzorků v držáku (5+5) a počtu požadovaných dodaných kyvet (6). Je akceptovatelné pro měření teploty vzorku v kyvetě použití externího zařízení pro měření teploty?


Odpověď č. 1

Počet pozic pro měření vzorku je nejméně 5. Počet pozic pro měření referenčních vzorků je rovněž nejméně 5. Jinými slovy se jedná o držák s nejméně 10 pozicemi (5 vzorků a 5 referencí). Počet kyvet, které zadavatel požaduje jako součást dodávky je skutečně 6 křemenných kyvet pro práci s minimálním objemem 400µl a 6 křemenných kyvet s minimálním objemem 50 µl.

Měření teploty musí být provedeno přímo uvnitř kyvety. Měření teploty cirkulujícího média, či měření teploty držáku nevyhovuje požadavkům zadavatele. K měření teploty vzorku, tj. uvnitř kyvety, je možno použít externího čidla. Ale je zapotřebí, aby výstup (záznam teploty) byl implementován v software přístroje, kterým se přístroj ovládá, a pokud možno toto čidlo spolupracovalo s ovládáním termostatu.


Dotaz č. 2

V zadání je uvedeno:
Součástí dodávky je temperovaný držák pro nejméně 5+5 kyvet
Součástí dodávky musí být nezbytné vybavení pro magnetické míchání vzorku uvnitř kyvet

Prosím o vysvětlení. Jedná se o dvě různá zařízení (doplňky spektrofotometru)?
Tedy držák pro nejméně 5 + 5 kyvet pracuje v režimu bez míchání a zařízení pro magnetické míchání vzorků je určeno pro jednoduchý držák kyvet?


Odpověď č. 2

Požadavkem na násobný držák kyvet je míněna možnost míchání ve všech kyvetách současně.Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk