Skip to main content

ChemPharmNet

Rozvoj a posílení vzájemné spolupráce mezi akademickými i soukromými subjekty se zaměřením na chemický a farmaceutický výzkum

reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0130

 

Zahájení

realizace

partnerského

projektu

ChemPharmNet

 

1. října 2012 byla zahájena realizace projektu „Rozvoj a posílení vzájemné spolupráce mezi akademickými i soukromými subjekty se zaměřením na chemický a farmaceutický výzkum – ChemPharmNet“. 

Žádost připravována řešitelským týmem  Katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a jejím partnerem – zájmovým sdružením právnických osob MedChemBio - byla úspěšná v rámci 31. výzvy prioritní osy 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V rámci řešení projektu dojde k vytvoření a rozvinutí partnerských sítí mezi Katedrou organické chemie  Univerzity Palackého v Olomouci a dalšími výzkumnými organizacemi státního nebo soukromého charakteru na národní i mezinárodní úrovni.

Projekt je určen pro cílovou skupinu akademických a ostatní odborných pracovníků vědy a výzkumu na PřF UP, pracovníků VaV v soukromých institucích zabývajících se vědou a výzkumem v oboru chemie či farmacie a pregraduálních a postgraduálních studentů PřF UP, kterou spojuje společný zájem o vědu a výzkum.

Mezi hlavní aktivity projektu patří organizace a realizace odborných stáží mezi jednotlivými subjekty. Tyto stáže budou krátkodobého i dlouhodobého charakteru a povedou k užší vědecko-výzkumné spolupráci a získání budoucích společných projektů na další rozvoj vzájemné spolupráce.

Doplňkové aktivity (veletrhy, konference, konzultační pobyty, odborná školení, kurzy), synergicky podpoří hlavní aktivitu.

Projekt je také součástí Integrovaného plánu rozvoje města „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“.

Více informací o projektu najdete na www.chempharmnet.upol.cz

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republikyProjekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk