Skip to main content

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii

ČSBMB je profesní dobrovolná organizace fyzických osob s orientací na biochemii, molekulární biologii a příbuzné obory.

 

  • Podporuje rozvoj oborů podněcováním vědecké a vědecko-popularizační činnosti a šířením nových poznatků do praxe,
  • Podporuje zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat,
  • Spolupracuje se zahraničními společnostmi odborného zaměření
  • Spolupracuje při zvyšování úrovně výuky v oboru biochemie, molekulární biologie a příbuzných oborů
  • Pořádá vědecké a pracovní konference, kongresy, výroční sjezdy, přednášky a kurzy
  • Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny


Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk