Skip to main content

Česká společnost chemická

Česká společnost chemická (ČSCH) reprezentuje zájmy chemiků v České republice od roku 1866. Pomáhá svým členům průběžně si rozšiřovat své profesionální schopnosti a udržovat jejich vysokou úroveň, šířit nové poznatky ze všech chemických oborů a tyto poznatky propagovat. Podílí se prostřednictvím svých regionálních poboček a odborných skupin na organizaci konferencí, seminářů a pracovních setkání. ČSCH vydává měsíčník AČCHS Chemické listy. ČSCH je zakládajícím členem Evropské asociace chemických společností EuCheMS a členem konsorcia PubChemSoc Europe, které vydává řadu renomovaných odborných časopisů (Chemistry, A European Journal; ChemPhysChem; ChemBioChem; EurJIC; EurJOC aj.).

Svým členům nabízí Česká společnost chemická mnoho výhod: Celosvětově uznávaná příslušnost k jedné z nejstarších profesních chemických organizací na světě. Možnost zapojit se do práce v jedné z 35 místních či odborných poboček ČSCH. Slevy na vložném na konferencích, jejichž oficiálním pořadatelem je ČSCH. Možnost dostávat 4 x ročně zdarma tzv. bulletinové číslo Chemických listů. Možnost zažádání o evropskou nostrifikaci profesionálního charakteru, chemického vzdělání a odborné praxe spojenou s udělením titulu EurChem a další.

Více informací se dozvíte na http://www.csch.cz/Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk