Skip to main content

Certifikace laboratoře MedChemBio

Laboratoř MedChemBio získala povolení k činnosti kontrolní laboratoře od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Laboratoř poskytuje služby v oblasti kontroly jakosti léčivých přípravků, účinných látek, výchozích surovin a meziproduktů. Nabízí možnost zpracování stabilitních studií výše uvedených materiálů. Na přání zadavatelů je možno v laboratoři MedChemBia provádět výzkum, vývoj a validace analytických metod.

Stávající vybavení laboratoře umožňuje provádět běžné i speciální fyzikálně–chemické analýzy jako např. kapalinovou chromatografii, plynovou chromatografii, kapalinovou chromatografii spojenou s hmotnostním spektometrem, infračervenou spektroskopii, titrace a celou další škálu analytických stanovení.

V laboratoři MedChemBio jsou zaměstnáni pracovníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací v režimu správné výrobní praxe ve farmaceutickém průmyslu.

Sídlo laboratoře: budova Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 813/21, Olomouc-Holice

Kontaktní osoba: Ing. Radim Hájek - vedoucí laboratoře, tel. 585 631 434Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk