Skip to main content

BioPatterns s.r.o.

BioPaterns s.r.o. je soukromá společnost se sídlem ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého. Je to nová biofarmaceutická společnost, která se zabývá výzkumem malých molekul pro vývoj průkopnických metod léčby rakoviny a jiných závažných onemocnění.

Zaměřujeme se na zvláštní protein kinázy se sloučeninami, které vykazují pozoruhodnou účinnost v rozmanitých biochemických modelech. Spolupracujeme se špičkovými vědci, jak z akademie, tak ze soukromého sektoru, abychom ve svém výzkumném a vývojovém úsilí uplatňovali moderní technologie a postupy.

 

Hlavními

součástmi

naší

obchodní

strategie

jsou:

  • výzkum nových aktivních molekul
  • ověřování jejich molekulárního účinku
  • profil jejich procesů ADMET
  • vývoj a komercializace našich produktů

Můžeme rovněž zprostředkovat předklinické zkoušky vašich objevů, a zlepšit tak vaše šance pro uvedení na trh.Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk