Skip to main content

Merck spol. s r.o.

Společnost Merck KGaA Darmstadt byla během celé své 350leté historie vnímána jako kvalitní a moderní výrobce širokého spektra produktů pro laboratoře a výrobu. Výroba, kontrola jakosti, seřízení, značení i balení podléhají přísné kontrole podle certifikátu DIN EN ISO 9001. Naše produkty vyhovují náročným požadavkům, které jsou nezbytné ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu a na dalších regulovaných trzích.

Také česká pobočka Merck spol. s r.o., která je na našem trhu od roku 1991, je hrdým majitelem certifikátu pro marketing a služby. Kromě tradičního rozsahu zboží od své mateřské společnosti nabízíme zákazníkům ověřené produkty svých obchodních partnerů.
Naší předností je silná světová značka, individuální péče o zákazníky, moderní a kvalitní produkty, dostupné a kvalifikované služby, spolehliví dodavatelé a rychlé dodávky vždy s příslušnou dokumentací v českém jazyce.

Merck spol. s r.o. podporuje akademický sektor – výzkum, vývoj, výzkumné pracovníky a studenty zvláštními cenovými zvýhodněními, spolupráci při pořádání vědeckých událostí, konferencí a finančních grantů na podporu konkrétních projektů. Nezapomínáme ani na mladé vědce, a proto od roku 1998 organizujeme ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie pod záštitou České společnosti chemické soutěž s názvem „O cenu firmy Merck“. Soutěž je vyhlašována každoročně na podzim a vrcholí vědeckou konferencí, během níž jsou vyhlášeni vítězové.

Obchod a produkty: Merck4Pharma, Merck4Biosciences, Mer-ck4Cosmetics, Merck4Food, Merck4Printing, Plastics, Coatings, Merck4LCDs & Emerging Technologies

Hlavní produktové skupiny: Laboratorní chemie, chemie pro výrobu a poloprůmyslová odvětví, mikrobiologie, monitorování hygieny, mikroskopie a diagnostika, chromatografie, laboratorní vybavení

 

Inovace:

Merck spol. s r.o. staví na základech své technologické odbornosti a funkčních procesů - od výzkumu po marketing. Kolem 3 400 výzkumných a vývojových pracovníků společnosti Merck v odvětví léčiv a chemikálií pro Vás pracuje po celém světě a prokazuje novátorského ducha a vytrvalost.

 

Regulační

podpora:

Merck spol s r.o. zavedla globální harmonizační systém (GHS) a nové označování chemikálií. Přijetím pravidel REACH Merck spol. s r.o. prokázala připravenost na rychle se měnící legislativu.

 

Hodnoty

společnosti

Merck:

POCTIVOST, RESPEKT, PRŮHLEDNOST, ODVAHA, VÝKON, ODPOVĚDNOSTProjekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk