Skip to main content

MediTox s.r.o.

MediTox s.r.o. je smluvní výzkumnou organizací certifikovanou podle SLP, která se zabývá:

 • preklinickým výzkumem a vývojem v oblasti kardiovaskulárních chorob (specializovaná hemodynamická laboratoř), protichřipkových vakcín (grantové projekty EU), neurodegenerativních onemocnění (model Huntingtonovy choroby) a diabetu (model diabetu typu I (hlodavci), model diabetu typu II (nehumánní primáti) 
 • komplexním preklinickým a toxikologickým programem (humánní/veterinární léčiva, biologické přípravky, prostředky zdravotnické techniky (PHARMA), chemikálie a agrochemikálie (komplexní program REACH))
 • vývojem animálních modelů vybraných chorob (model chronického glaukomu, indukované arthritidychronického traumatického poškození míchy, infraktu myokardu). Tým speciálně vyškolených výzkumných pracovníků a vedoucích výzkumných programů pracuje na vývoji řady modelů, které urychlují výzkumný a vývojový proces ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu.
 • chovem laboratorních zvířat (nehumánní primáti, psi beagle a hlodavci).

Jednotliví členové toxikologického týmu mají velké zkušenosti s prací s téměř všemi druhy laboratorních zvířat, včetně fretek, nehumánních  primatů, psů, koček a miniprasat. K dispozici jsou zvláštní způsoby podávání léků i plně integrovaná platforma s certifikátem SLP pro bioanalýzy, klinickou patologii, imunoeseje, patologii a histologii.

Významnou předností je i možnost (povolení) práce s geneticky modifikovanými organismy.

 

 

MediTox

s.r.o.

se

řídí

těmito

zásadami:

 • • Vysoký odborný standard
  • Vysoká důvěryhodnost a spolehlivost
  • Přísné dodržování vědecké a obchodní etiky
  • Výrazně individuální přístup
  • Obsáhlý program


Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk