Skip to main content

Klastr MedChemBio realizuje:

Klastr MedChemBio realizuje:

 

Projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0003892 s názvem "Rozvoj klastru MedChemBio"

 

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je realizace aktivit, které by měly zajistit rozšiřování členské základny klastru a zvyšovat kvalitu a efektivnost jeho řízení. Realizace projektu povede ke zlepšení vzájemné spolupráce členů MedChemBio, k prohloubení sdílení informací a znalostí z oboru medicinální chemie, farmacie a chemické biologie, dále pak k zajištění kvalitního společného marketingu s cílem zvýšení podílu na trhu zapojených obchodních společností či zvýšení potenciálu výzkumných organizací.

 

Projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_009/0003890 s názvem "Podpora rozvoje internacionalizace klastru"

 

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je aplikovat internacionalizační strategii klastru směřující ke zvýšení jeho mezinárodní konkurenceschopnosti a zajištění spolupráce s relevantními zahraniční partnery, se kterými bude možné realizovat výzkumnou spolupráci ve formě společných vědecko-výzkumných projektů či sdílení a transferu znalostí. Cílem je tedy navázání kontaktů pro komerční aktivity klastru a jeho členů a současně zapojení se do mezinárodních klastrových aktivit.


Image removed.Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Navigace


Jazyk